Методиката на Доман/Делакато за работа с хора с нарушено мозъчно развитие е разработена от група посветени, еклектични хора, ръководени от известния неврохирург д-р Темпъл Фей през 60-те години на миналия век. Тази група търсела начини, за да подобри функцията на хора с мозъчна травма.

След като работи върху развитието на начини, чрез които да се подобри функцията на деца с мозъчна травма, д-р Делакато се заема с нечуваната задача да подобри крайното поведение на аутистичните деца. В своята научна работа той вижда в слепите и глухи деца част от същите повтарящи се поведения, които се наблюдават в аутистичните деца. Това го навежда на мисълта да изследва сетивната система на аутистичните деца, за да види дали тя не е основната причина за странното и повтарящо се поведение. И наистина, той открива изкривена сетивна входяща информация и е успешен в стимулирането на тези сетивни пътища в много от децата, за да разреши поведенческите им проблеми и да доведе до подобрена функция. Той открива, че сетивните слухови, зрителни и осезаеми входящи пътища са или твърде чувствителни (хиперсензитивни), недостатъчно чувствителни (хипосензитивни), или, както той ги описва, дават входящ сигнал като „бял шум“ – объркано послание, което не може да бъде интерпретирано добре от мозъка.

Методиката претърпява различни модификации през годините и може да се каже, че непрекъснато се обновява и развива.