В работата си с децата фондация „Нови стъпки“ се е посветила да развива и прилага неврологичната програма, защото вярваме, че този подход дава възможност за цялостна интервенция във всички области на детското развитие.

Ние сме изключително благодарни, че имаме специалисти по неврологично развитие от Щатие, които са готови да инвестират време и ресурси, за да може нашите деца да получат най-добра грижа и подкрепа в своето развитие.

Всяко дете има различни нарушения в различните области на своето развитие и затова програмите, които се изготвят са индивидуални, според конкретните нужди на даденото дете.

Как се случва това:
• Първа стъпка : преглед и изготвяне на оценка на индивидуалните потребности на детето
• Втора стъпка: изготвяне на индивидуална програма с комплекс от упражнения за всяка една област от развитието на детето
• Трета стъпка: обучение на родителите как да изпълняват програмата – как се изпълнява всяко едно от упражненията и какво развива
• Четвърта стъпка: последваща подкрепа с междинни консултации, съвети и обяснения