Какво представлява неврологичната програма?

В работата си с децата фондация „Нови стъпки“ се е посветила да развива и прилага неврологичната програма, защото вярваме, че този подход дава възможност за цялостна интервенция във всички области на детското развитие.

Ние сме изключително благодарни, че имаме специалисти по неврологично развитие от Щатие, които са готови да инвестират време и ресурси, за да може нашите деца да получат най-добра грижа и подкрепа в своето развитие.

Всяко дете има различни нарушения и дефицити в различните области на своето развитие и затова програмите, които се изготвят са индивидуални, според конкретните нужди на даденото дете.

Как може да станете част от програмата?

  • Попълнете заявление за оценка или се свържете с нас на +359 888 420 025
  • Планиране на дата за оценка
  • Заплащане на такса за оценката
  • Провеждане на оценка на индивидуалните потребности на детето
  • Изготвяне на индивидуална програма и обучение за нейното прилагане
  • Последваща подкрепа с междинни консултации, съвети и обяснения

За тази учебна година Фондация „Нови стъпки“ ще предложи на всяко дете минало през неврологична оценка допълнителни 20 безплатни консултации, за да може родителите да навлязат в програмата и децата да се адаптират към нея по-лесно. С тях ще работи опитен специалист по невролоично развитие.