Ние от Фондация „Нови стъпки“ вярваме, че родителите са най-добрите експерти за своето дете.

Какво предлагаме?

  • арттерапия за родители два пъти месечно в малки групи с арттерапевт
  • обучителни семинари
  • тематинчи събития
  • индивидуална психологическа помощ
  • ритрийт конференции