Подходът за неврологично развитие е основан върху идеята за невропластичността (способнстта на мозъка да се променя и адаптира). Функцията на всеки човек може да бъде подобрена, чрез прилагане на спецефична стимулация на централната нервна система, която трябва да има три задължителни характеистики: честота на повторенията, продължителност и интензивност. Всичко това е съчетано с теорията за обработка на информацията, която използваме за да подобрим начинът, по който всеки отделен индивид възприема, обработва, съхранява и използва информацията. Неврологичният подход е насочен към нормализиране на сетивните възприятия, както и към подобряване на когнитивните умения, развиване на паметта (дългосрочна, краткосрочна, визуална, слухова и т.н.), което е пряко свързано с езиковите умения и четенето.

Чрез подходът за неврологично развитие ние изготвяме оценки на индивидуалните потребности и програми с комплекс от различни упражнения, според спецефичните нужди на всяко дете, като след това обучаваме родителите как да ги прилагат вкъщи.

Неврологичната програма е създадена и предназначена за родителите. Те са тези, които прекарват най-много време със своето дете и го познават най-добре. Затова ние вярваме, че специалистите трябва да помагат на родителите и да ги напътстват, но ако дадем необходимата информация на родителите те имат най-добрата възможност да прилагат всеки ден програмата, така че тя да даде най-добър резултат.