Център „Нови стъпки“ функционира от м. Октомври 2016г. и осигурява сутрешна и следобедна полудневна грижа за деца със специални образователни потребности.

Нашият фокус е върху това да подготвим децата със специални образоватени потребности за по-добро функциониране в обществото и по-добра интеграция в държавната образователна система. Холистичният подход, който прилагаме развива социалните и комуникативните умения на децата и уменията им за самообслужване, работи върху сензорната интеграция, когнитивните способности на децата, както и грубата и фината моторика. Работата ни е основана върху подхода за неврологично развитие, който е все още слабо познат в България, но започва вече да навлиза под най-различни форми. Чрез този метод се стремим да осигуряваме всеки ден подходящата стимулация на децата, така че те да успеят да нормализират сензорните нарушения, които имат и да подобрят когнитивните си функции. В програмата ни са включени също и занимания по логоритмика, както и австралийскта звукова терапия „Samonas”, която работи за подобряване на слуховата обработка на информацията.

Два пъти годишно американски специалисти по неврологично развитие изготвят оценки на индивидуалните потребности на децата в центъра и индивидуални програми за работа с голям комплекс от упражнения, насочени към конкретните нужди на всяко дете, които ние след това използваме в нашата работа.

Заявка за участие на дете в дневния център

Натискайки бутона "Изпращане", Вие се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени съгласно нашите Общи условия!