Начало

Фондация „Нови стъпки“ желае да ви помогне в това:
• да преодолеем заедно обучителните затруднения
• да нормализираме сензорните дисфункции
• да се справим с хиперактивността и дефицита на вниманието без лекарства
• да отключим потенциала на всяко дете

Защото ние:
• се фокусираме отвъд симптомите върху корените на обучителните проблеми
• не искаме да използваме просто компесаторни практики, за да помогнем на вашето дете да учи и усвоява нови умения
• отказваме етикети, диагнози и „традиционните методи“ да определят бъдещето на вашето дете